PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Javna rasvjeta ne radi
Opis problema: Javna rasvjeta u selu Hlaji (Roč) ne radi.
Problem prijavio: Ela Kovačić
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi