PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Prometna signalizacija
Lokacija problema: raskrizje za Hum ispod Roca
Opis problema: od kad je rekonstruirana cesta Buzet-Rocko polje, skinute su table i nisu vracene one turisticke smeđe za Hum, neko mi davno rekao da su narucene i stigle i da ih treba samo postavit ?
Problem prijavio: Aleksandar Merlak
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi