PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Naselje Korenika 5
Opis problema: Nakon zamjena žarulja na javnoj rasvjeti (nedavno postavljene nove štedne) ulična rasvjeta u Naselju Korenika ispred kućnog broja 5 (druga s desna kada se ide cestom za Stranu) uopće neradi. Pošto je doba godine kada rano nestaje danjeg svjetla, u ime stanara Naselja Korenika 3, 5, 5/1, 5/2 molim što hitnije rjesenje ovog problema, osobito što se i na navedenoj lokaciji nalazi i više djece, a kako je u tome dijelu cesta za Stranu i tako nepregledna, kretanje bez ulične rasvjete predstavlja i opasnost.
Problem prijavio: Leo Prohaska
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi