PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Kijeka
Opis problema: Postovani javna rasvjeta na kraj sela ne radi vjerojatno pregorena.
Problem prijavio: Kristijan Jermaniš
Status: Riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika13.4.2017. 10:31Riješeno