PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Stari grad
Opis problema: Reflektor koji svijetli prema crkvi svetog. Jurja sa strane prema fontani (na travnjaku), ne radi već par dana. Hvala...
Problem prijavio: Alen Sprčić
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi