PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Odvoz smeća
Lokacija problema: Buzet - Stari grad, ispred crkve
Opis problema: Ove kontejnere konačno treba maknuti od tu. Više se nemože smeće baciti od auti a sezona dolazi. Sramota!
Problem prijavio: ime i prezime
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika13.4.2017. 9:17Poštovani, u dogovoru s Mjesnim odborom i komunalnim poduzećem Park pronađene su određene lokacije za postavljanje kontejnera, no naišli smo na protivljenje samih mještana. Nadam se da ćemo u skoro vrijeme pronaći rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih.