PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Mali Mlun
Opis problema: Poštovani, Javna rasvjeta ne radi kod kućnog broja 3/3 na Malom Mlunu. Prijavljeno usmenim putem prethodni tjedan. Molimo žurno rješavanje radi djece koja žive u neposrednoj blizini.
Problem prijavio: Elvis Kodelja
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi