PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Sladetija, Marčenegla
Opis problema: Javna rasvjeta u selu Sladetija ne radi već par dana. U Marčenegli rasvjetno tjelo koje se nalazi na kući obitelji Kontić, kućni broja 23 ne radi.
Problem prijavio: Mo Vrh
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar9.10.2017. 11:42Dana 09.10.prenesena je obavijest za izvršenje popravka. Srdačan pozdrav, Korado Rehak