PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Kijeka, Negnar
Opis problema: Javna rasvjeta u selima Negnar i Kijeka ne rade
Problem prijavio: M.O. VRH
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi