PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Fontana
Opis problema: Kamo je nestala "pametna klupa" koja se nalazila na Fontani kod "Žigante tartufa"?
Problem prijavio: Ivo
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar29.11.2017. 7:00Poštovani, nakon oštećenja na instaliranoj lokaciji i prestanka funkcioniranja, klupa je premještena u skladišni prostor trgovačkog društva PARK d.o.o., i u tijeku je postupak procjene popravka iste. S poštovanjem, Korado Rehak