PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Naselje Goričica
Opis problema: Poštovani, javna rasvjeta kod kbr. 50 ne radi. Molim za popravak.
Problem prijavio: Sandro Fakin
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar7.12.2017. 6:58Poštovani, poslan je nalog za izvršenje popravka. Srdačan pozdrav, Korado Rehak