PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Klaonica -HEP
Opis problema: Već duže vrijeme ne radi 5 rasvijetnih tijela u nizuna dionici Klaonica - HEP
Problem prijavio: Mjesni odbor Sveti Ivan
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi