PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Divlji deponij
Lokacija problema: Skretanje sa glavne ceste za Brgad/Mohorove njive
Opis problema: Poštovani, na skretanju sa glavne ceste prema Brgadu pojavio se (opet,već smo čistili taj dio u sklopu zelene čistke prije tri godine) divlji deponij.Bilo bi dobro da se čim prije počisti,da se još više ne proširi.Također neka netko ode do pošte da ih pita zašto njihovi djelatnici neisporučene reklamne letke ostavljaju na tom istom mjestu.Problem se ponavlja,svako malo se pojavi smeće na toj lokaciji.
Problem prijavio: Igor Blažević
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar5.2.2018. 12:19Poštovani, zahvaljujem na informaciji, predan je zahtjev PARK-u za sanaciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak