PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Komunalna infrastruktura
Lokacija problema: Igrališta za djecu
Opis problema: Poštovani, kako majka malog djeteta često zamjećujem kako dječja igrališta (tobogani, ljuljačke, ljestve...) na dosta lokacija u Buzetu i buzeštini nisu održavana. Kao primjer navodim kako drvena i metalna konstrukcija nisu bojane tj. održavane zbog čega se boja ljušti, drvo truli i kroz neki period predstavljat će nesigurnost za našu djecu. Također, odlomljene su daske na krovovima "kućica", a na metalnim djelovima pojavila se hrđa. Pješčana podloga je zapuštena i iz nje raste trava i viri kamenje. Dječja igrališta predstavljaju veselje i igru našoj djeci, ali bez redovnog održavanja ona će biti opasnost. Molim Vas da odgovorni obiđu igrališta te poduzmu korake kako bi igrališta bila održavana. Hvala!
Problem prijavio: M.B.
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi