PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: VRH
Opis problema: Javna rasvjeta u naselju Vrh ne radi od petka. Cjelo naselje je bez rasvjete.
Problem prijavio: MO VRH
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi