PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: BENEŽI-PRAČANA
Opis problema: Poštovani cijelo selo Beneži je bez javne rasvjete već deset dana.Molimo da što prije riješite problem. lp
Problem prijavio: LJILJANA RIBARIĆ
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar28.5.2018. 15:01Poštovani, nalog za izvršenje proslijeđen je ugovornom izvođaču. Srdačan pozdrav, Korado Rehak