PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Sv. Martin 27
Opis problema: Lampa javne rasvjete na fasadi kucnog broja 27 ne radi
Problem prijavio: Šverko Ljiljana
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi