PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Stari grad
Opis problema: Dali ova slika prikazuje primjer nekulture ili problem regulacije parkiranja? Kaos u starom gradu se nastavlja. Na veliko veselje zbunjenih turista koje regulacija prometa i parkiranja u starom gradu oduševljava.
Problem prijavio: kritičar
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi