PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Skretanje sa D44 prema Korenici
Opis problema: Na izlazu iz Korenike na cestu D44 sa lijeve strane je živica i stablo koje svojom krošnjom zaklanja dio ceste te se vozila koja dolaze iz pravca Rijeke uoče tek kada se približe raskršću.
Problem prijavio: Vlatko Mrvoš
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi