PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Buzet, stari grad, lopar
Opis problema: Filmski festival je pokazao kako je super na loparu bez auta. Kad će se tamo zabranit parkiranje?
Problem prijavio: kritičar
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi