PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Odvoz smeća
Lokacija problema: Stari grad Buzet
Opis problema: pohvale gradu i parku da su se napakon uspjeli riješiti onih smrdljivih kontenera ispred crkve
Problem prijavio: kritičar
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi