PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Paladini
Opis problema: Rasvjetno tijelo koje se nalazi u središtu sela paladini ne svjetli već dosta vremena
Problem prijavio: Mjesni odbor Vrh
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi