PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Prometna signalizacija
Lokacija problema: Stari grad
Opis problema: Je koga briga da ovaj auto non-stop tu parkiran sa 4 žmigavca????? Po više sati tu stoji i smeta i nikoga nije briga.
Problem prijavio: yx
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi