PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Roč
Opis problema: Poštovani, prijavljujem kvar na javnoj rasvjeti u novom dijelu Roča. Kompletna ne svijetli od Narodnog doma prema Stanici Roč.
Problem prijavio: Aleš Nežić
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar30.1.2019. 9:13Poštovani, nakon uvida na terenu a zbog potrebne sanacije dijela trase/kabela, postupak upućen u proceduru. Srdačan pozdrav, Korado Rehak
Komunalni redar25.1.2019. 11:33Poštovani, izdan je nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak