PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Vrh
Opis problema: Ne radi javna rasvjeta kod kućnog broja 39
Problem prijavio: Mjesni odbor Vrh
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar4.2.2019. 9:04Poštovani, izdan je nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak