PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: BENEŽI,PRAČANA
Opis problema: NE RADI JAVNA RASVJETA KOD KUCNIH BROJEVA 22,23
Problem prijavio: LJILJANA RIBARIĆ
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar18.4.2019. 6:56Poštovana, izdati ćemo nalog za intervenciju. Zahvaljujemo na informaciji. Srdačan pozdrav, Korado Rehak