PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Naselje Mejica 3
Opis problema: Poštovani, Prijavljujem kvar na rasvjetnom stupu u naselju Mejica kod kućnog broja 3. Lijep pozdrav! Neven Nežić
Problem prijavio: Neven Nežić
Status: Riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika3.10.2019. 7:04.
Komunalni redar6.5.2019. 13:16Poštovani, Vaša prijava kvara je zaprimljena i biti će izdan nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak