PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Veli zavoj na putu za stari grad
Opis problema: Da li se smjelo na tom zavoju stavit lanac i napravit privatni parking?
Problem prijavio: xy
Status: Riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika4.6.2019. 7:09Poštovani, navedena površina je u privatnom vlasništvu.