PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Buzet Stari Grad
Opis problema: Zašto više niko ne kontrolira parking u starom gradu? Kaos je opet počeo, a izgleda gradsku upravu nije briga.
Problem prijavio: xy
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi