PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Čistoća / uređenje naselja
Lokacija problema: gradilište palače Versi
Opis problema: Gradilište od palače Verzi, nezaštićeno (zaštitna ograda se više ne stavlja nakon dnevnog završetka radova), prljavo (smeće se već tjednima ne odvozi), nesigurno (na jednoj slici vidi se žica kako "strši" na pješaćkoj stazi)... i sve je to uistinu lijepa turistička razglednica. pozdrav Lidija Jović
Problem prijavio: Lidija Jović
Status: U toku
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika3.10.2019. 7:03.