PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Prometna signalizacija
Lokacija problema: Trg Fontana - Knjižnica
Opis problema: Bahaćenje, običan bezobrazluk ili nešto treće? Di je Policija kad treba promtno rješavati ovakve stvari?
Problem prijavio: zabrinuti
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi