PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Ostali komunalni problemi
Lokacija problema: Stari grad
Opis problema: I dalje nikoga ne briga šta pojedine familije parkiraju svoja dva auta a imaju karticu smo za jedan. Do kada gradonačelniče?
Problem prijavio: xy
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi