PRIJAVA KOMUNALNIH PROBLEMA

POJEDINAČNA PRIJAVA

Vrsta problema: Javna rasvjeta
Lokacija problema: Autobusni kolodvor Buzet
Opis problema: Poštovani, Ne svijetli javna rasvjeta na peronu br. 1. LP Sandra Slavić
Problem prijavio: Sandra Slavić
Status: Nije riješen
 
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Korisnik2.12.2019. 13:34Zahvaljujem na brzom otklanjanju problema. LP
Komunalni redar13.11.2019. 7:23Poštovana, zahvaljujem na informaciji.Izdati ćemo nalog za intervenciju. Srdačan pozdrav, Korado Rehak