background
Divlji deponij
Brgad
Divlji deponij,lokalna cesta za Brgad,150 metara od skretanja sa glavne ceste.
Igor Blažević
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi