Gdje se troši novac od poreza i prireza na dohodak?Ukupno poreza:

 

Ukupno prireza:

 

Bruto plaća :
Doprinosi iz bruto plaće :
Mirovinsko osig. 1. stup :
Mirovinsko osig. 2. stup :
Dohodak :
Osobni odbitak :
Porezna osnovica :
Porez i prirez ukupno:
Porez :
- stopa 24% :
- stopa 36% :
Prirez :
Neto plaća :
Doprinosi na bruto plaću :
- zdravstveno osiguranje 15% :
- zaštita zdr. na radu 0,5% :
- zapošljavanje 1,7% :
Ukupni trošak poslodavca :

Proračun Grada Buzeta by GRAD BUZET