Opći uvjeti zaštite osobnih podataka unutar eBuzet portala i mobilne aplikacije

Opće odredbe
Zaštita privatnosti opisuje kako Grad Buzet postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja eBuzet portala i mobilne aplikacije (u daljnjem tekstu eBuzet platforma). Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: e-mail adresa, ime i lokacija, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Grad Buzet sazna tijekom Vašeg korištenja eBuzet platforme. Vaši će se osobni podaci čuvati u tajnosti, te se neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj strani bez Vaše prethodne suglasnosti.

Svaki posjetitelj ima mogućnost upisa e-mail adrese i imena. Isti su potrebni kako bi se posjetiteljima omogućilo prijavljivanje komunalnih problema i primanja obavijesti o prijavama.

Korisnici eBuzet platforme imat će mogućnost koristiti aplikaciju neovisno o upisu gore navedenih podataka. Kao korisnik eBuzet platforme, možete izabrati da ne upišete podatke, međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti kao npr. prijava komunalnih problema.

U slučaju da od Grada Buzeta zatražite brisanje vaših podataka na eBuzet platformi, Grad Buzet se obvezuje da će iz baze podataka trajno ukloniti sve Vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom prijave problema a samim time i prijavljene probleme.


Zaštita podataka
Grad Buzet zaštitu podataka uzima ozbiljno i poduzelo je razne mjere opreza kako bi zaštitili Vaše osobne podatke. Korisnikovi osobni identifikacijski podaci čuvaju se na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Grad Buzet ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s eBuzet platforme u dijelu nad kojim on nema utjecaja te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane na osnovi kojih takvi podaci postanu dostupni.


Ostali podaci
Dodatno na Vaše osobne podatke Grad Buzet može od Vas prikupljati i druge podatke koje Vas ne mogu identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja aplikacije, podatke o Vašem mobilnom uređaju…), a koje nam omogućavaju da poboljšamo aplikaciju i njezine sadržaje te dodatno usmjerimo i prilagodimo isti publici koja ga posjećuje.