background
Prometna signalizacija
Stari grad - Kod crkve
Poštovani, predlažem da se, ukoliko je to moguće, stavi znak IZLAZ prema desno na ovoj lokaciji. Obzirom da sa ove pozicije nije moguće vidjeti gdje je izlaz, mnogi turisti produže niz ulicu pa se voze skroz do crkve Sv.Jurja tražeći izlaz.
Alen Sprčić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar28.10.2021. 7:46Riješeno.