background
Komunalna infrastruktura
NASELJE FRANEČIĆI
Poštovani, ovim putem molimo da se uredi tj. asfaltira dio nerazvrstane ceste u naselju Franečići (stari put prema Štrpedu) u dužini od cca 60 metara, a koja predstavlja pristupni put prema kućnim br. 5/1 i 5/2 (obiteljske kuće Vuković i Gvozden). Radi se o putu odnosno nerazvrstanoj cesti koja se godinama ne održava, a cestom pored stanara navedene dvije kuće prolaze i drugi (turisti koji preko ljeta unajmljuju kuću na kućnom br. 5/1, motociklisti, traktori i druga vozila). Uslijed korištenja, a neodržavanja ceste nastale su velike udubine koje oštećuje automobile. Ovo je posebno izraženo na spoju s glavnom prometnicom te na dijelu prije naše obiteljske kuće (fotografija u prilogu). Smatramo da bi asfaltiranje ceste u dužini od cca 60m i širini 3m dugoročno rješilo problem. Također predlažemo da se prije asfaltiranja, ako je to moguće, postavi i javna rasvjeta. Napominjemo da su obje kuće uredno uređene i već godinama nastanjene. Prilikom njihove izgradnje Gradu Buzetu je plaćen k
MARA SORČIĆ GVOZDEN
Zahtjeva dodatne resurse
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Odjel za gospodarenje prostorom18.3.2015. 9:32Poštovani, glede održavanja postojećeg asfaltiranog puta proslijediti ćemo ovaj vaš zahtjev na znanje našem komunalnom poduzeću koje vrši održavanje nerazvrstanih cesta da provjere stanje prometnice i poduzmu eventualne potrebne korake za uređenjem istog nasipavanjem. Glede asfaltiranje navedene dionice, upućujemo vas da se obratite Mjesnom odboru Buzet koji predlaže investicije na svom području za Proračun 2016. godine. Isti će, po procjeni prioriteta na čitavom svom području, vaš prijedlog razmotriti i na taj način isti može biti planiran i uvršten u Proračun. U ovogodišnjem proračunu traženi zahvat nije planiran niti su za njega osigurana sredstva,a kako namjena ovog servis nije kandidiranje proračunskih prijedloga i novih investicija, te vas upućujem da postupite sukladno mojim uputama. S poštovanjem, Anica Milković Grbac