background
Prometna signalizacija
Semafori - Vrtić
Zašto semafori ispred Vrtića malo rade, pa puno više ne rade? To je frustrirajuće i na kraju krajeva i opasno, kako za pješake koji kad semafori rade "bez pardona" idu na crveno, tako i za vozače kojima se taeško naviknuti na taj čudan i neshvatljiv režim (ne)rada semafora.
Zvane
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar9.2.2016. 14:01Poštovani neznanče! Semafori ispred vrtića rade samo onda kada je to potrebno auto školi, a za tu svrhu su i postavljeni.Što se tiče prelaska na crveno naručeno je da subjekt koji je postavljao semafore dođe i uredi da se i svijetla za pješake mijenjaju automatski, a sada za prijelaz treba pritisnuti tipku.Znamo da se vozači teško priviknu, ali tim se režimom rada želi izbjeći gužve koje bi bile u vrijeme kad roditelji dolaze u vrtić po djecu i u vrijeme kada djelatnici Gradske uprave odlaze sa posla.