background
Čistoća / uređenje naselja
N.Goričica (dolenja)
Kad je u planu košnja trave?!
Petra Ritoša Sirotić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika11.10.2016. 15:11odgovoreno 19.05. na e-mail.
Komunalno poduzeće "Park" d.o.o.19.5.2016. 9:15Poštovana, košnja javnih površina odvija se kontinuirano u skladu sa vremenskim prilikama i ostalim urgentnim poslovima. Hvala, lp