background
Javna rasvjeta
Šćulci
Rasvjetno tijelo na ulazu u naselje ne radi. Treće po redu iz smjera Paladini prema Šćulcima.
Melita Paladin
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi