background
Javna rasvjeta
Stari grad
Reflektor koji svijetli prema crkvi svetog. Jurja sa strane prema fontani (na travnjaku), ne radi već par dana. Hvala...
Alen Sprčić
Nije riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Nema odgovora nadležnih službi