background
Javna rasvjeta
Kijeka, Negnar
Javna rasvjeta u selima Negnar i Kijeka ne rade
M.O. VRH
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar25.2.2020. 9:19Riješeno.