background
Prometna signalizacija
Stari grad
Je koga briga da ovaj auto non-stop tu parkiran sa 4 žmigavca????? Po više sati tu stoji i smeta i nikoga nije briga.
yx
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar25.2.2020. 9:40Riješeno.