background
Prometna signalizacija
Stari grad Buzet
DO KADA kaos i anarhija u starom gradu? Da parkira di ko hoće i kako hoće a mi stanari neka se provlačimo kako znamo. Označite parkirna mjesta, RADITE NEŠTO!!!!!
kritičar
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar28.10.2021. 7:41U postupku rješavanja.