background
Odvoz smeća
Buzet i okolica
Smanjili ste cijenu odvoza smeća ustanovama i poduzećima, a povećali građanima. BRAVO!!! Tako se vi brinete o svojim sugrađanima. MORE VAS BIT SRAM!!!!
kritičar
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Ured gradonacelnika3.12.2018. 16:21Poštovani, vaš navod ne odgovara istini, budući je usluga privredi i ustanovama skuplja za isti volumen spremnika u odnosu na cijenu domaćinstvima (privreda plaća veću cijenu minimalne javne usluge -"fiksni do" od građana). Ovisno o izabranom volumenu spremnika sukladno regulativi, usluga je nekome poskupila, a nekome pojeftinila, i kod domaćinstava i kod privrede. Svaki novi sustav donosi promjene. Sustav je posljednjih godina doživio dvije velike promjene, prva je bila prelazak sa naplate po površini objekta na naplatu po zaduženom volumenu (privreda), odnosno broju članova domaćinstava (kod građana) i tada je donio nekome povećanje, nekome smanjenje (jer tada je davatelj usluge određivao potreban zaduženi volumen privredi, i dešavalo se primjerice da su privredni objekti imali ogromne površine, a relativno malo otpada, pa im je tada usluga pojeftinila). Analagno tomu, i aktualnim uvođenjem novog sustava pri čemu korisnik bira volumen spremnika, pojedinim privrednim subjektima, kao i pojedinim građanima- usluga je pojeftinila (zbog manjeg izabranog spremnika). U svakom slučaju, privreda plaća skuplju uslugu za jednaki volumen spremnika, i u odnosu na prijašnji sustav, i u odnosu na građane u novom sustavu. Ne ulazeći u Vaš način "opisa problema", navodite krivu interpretaciju neprovjerene informacije. Uz pozdrav!
Ured gradonacelnika3.12.2018. 16:19.