background
Ostali komunalni problemi
Stari grad
I dalje nikoga ne briga šta pojedine familije parkiraju svoja dva auta a imaju karticu smo za jedan. Do kada gradonačelniče?
xy
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:17Riješeno.