background
Čistoća / uređenje naselja
Stari grad, Vela šterna
Nečišćenje lišća na Veloj Šterni. Stanovnici su prisiljeni sami čistit pošto Park ne odrađuje svoj posao.
anonimno
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:10Riješeno.