background
Ostali komunalni problemi
Starogradska jezgra
3 auta parkirana na cesti, na samom ulazu u starogradsku jezgru, parkinga ima svugdje, ali se baš tamo parkira?! U slučaju bilo kakve nesreće... Hitna, vatrogasci... Nešto, takva vozila će proći kako? Nakon što se vozila pomaknu će lako, ali život ne čeka
Građanin
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:11Riješeno.