background
Javna rasvjeta
Hum
Javna rasvjeta na glavnom parkingu ne radi (2 rasvjetna stupa).Na samom početku Huma par rasvjetnih stupova je rasklimano i vise te su opasni za prolaznike.Na sjevernom djelu grada rasvjetni stupovi obrasli su u drveće i granje ih oštećuje a u dnu su klimavi. Potporni zid na parkingu koji graniči sa njivom se ruši kao i zid na velikom parkingu koji je vec na 2 mjesta srušen i kamenje pada na parkirna mjesta. Gradsko groblje ima također oštećene,ruševne zidine i kamenje je porazbacano po rubovima gdje ljudi prolaze do crkvice. U sjevernoj ulici 3 stepenice su nekompletne i ljudi se spotaknu o kamenje,a kad je kiša nastane blato jer nedostaje kamenih škrila na mjestima. Slike su u prilogu
Franko Blagonić
Riješen
Dosadašnji odgovori:
Služba
Vrijeme slanja
Odgovor
Komunalni redar13.11.2020. 7:11Riješeno.
Komunalni redar23.1.2020. 7:18Poštovani. izdan je nalog za popravak javne rasvjete. Postupak sanacije situacije oko groblja je u postupku a isti ćemo pokrenuti za pitanje sjeverne ulice. Srdačan pozdrav, Korado Rehak